Българска асоциация на онкоболните - в името на живота, заедно срещу болестта

 
Адреси на онкодиспансери


Централен офис на управление
Дом на онкоболните - Варна


Адреси на онкодиспансери

Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София ЕООД – гр.София
София, ул.”Бяло море” 8
Информация - тел.: 02 930 70 36
Дом – пансионат за родители - тел.: 02 930 70 47                           web: www.sbaldohz.com/

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД – гр.София
София, кв.”Дървеница” , ул.”Пловдивско поле” 6
Управител – доц. д-р Петранка Троянова
тел. централа: 02 8076100
e-mail: info@sbaloncology.bg
web: www.sbaloncology.bg

Национален онкологичен медицински център ЕООД – София
София 1756, ул. “Пловдивко поле” 6
Управител – д-р Елмира Павлова
Регистратура – тел.: 02 8076279
e-mail: nomc@abv.bg
web: www.nomc-bg.org

Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София – град ООД
София 1784, жк ”Младост” I , бул.”Андрей Сахаров” 1, п.к. 54
Регистратура – тел.: 02 975 35 35
e-mail: odosz@mail.bg
web: www.odoz.zdrave.info/

Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар София област ЕООД
София, бул. “Столетов” 67
Управител – д-р Пламен Трайчев
Главна сестра – Даниела Симова
тел.: 02 931 20 21, 02 931 21 31
e-mail: pt56@omega.bg

Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Благоевград ЕООД
Благоевград , бул.”В.Левски” 62
Управител – д-р Христина Кузманова
тел.: 073 882 857 , 073 882 844
e-mail: odozs_blgrad@abv.bg

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца ЕООД
Враца, бул. “2-ри юни” 68
Управител – д-р Жулиета Цолова ,092 66 91 42
Централа - тел.: 092/ 66 91 10

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас ЕООД
Бургас , бул.” Стефан Стамболов” 73
Хирургичен корпус – 7 ет. в МБАЛ
Управител – д-р Радостин Дичев
Регистратура, информация - тел.: 056 820 142
e-mail: onko_bs@abv.bg
web: www.onko-bs.hit.bg

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Варна ЕООД
Диагностично-консултативен блок
Варна, бул.”Цар освободител” 100 , сградата на ДКЦ 4 – Окръжна болница
Управител – д-р Господин Игнатов, тел. 052 975840
web: www.varnaoncology.com

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Велико Търново ЕООД
Велико Търново, ул.”Бузлуджа” 1
Управител – д-р Мара Рачева, тел.:062 620 249
e-mail: onkovt@vachev.com

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен
Плевен 5800, ул.”Георги Кочев” 8А
Информация – тел.: 064 886 100
web: www.umbalpleven.com

Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар –Пловдив ЕООД
Пловдив 4000, бул.”Васил Априлов” 15А
Управител- д-р Петър Райчев, тел.: 032 643 831
Информация – тел.: 032 648 164
e-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе ЕООД
Русе, ул.”Независимост” 2
Управител – д-р Галина Ганчева, тел.: 082 819 910
e-mail: dozrs@abv.bg

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора ЕООД
Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” 15
Управител –д-р Петър Чилингиров, тел.: 042 627 125
Регистратура – тел.: 042 614 196
e-mail: oncosz@abv.bg

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Шумен ЕООД
Шумен, ул.”В.Априлов” 63
Информация –  тел.: 054 800 561
Регистратура – тел.: 054 800 426
e-mail: office@oncocenter.org

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Хасково ЕООД
Хасково, бул.”Съединение” 49
Управител –  тел.: 038 622 158
Регистратура – тел.: 038 665 465
e-mail: mdozs@yahoo.com